Aktuella webinarier inom SVTF 2024


För inbjudan till ett webinarie, använd kontaktformuläret här på hemsidan!

SVTF Webinarie#23 , 4 December 12:05


SVTF Webinarie#22 , 6 November 12:05 (rapport)

"Terrassyta i obyggda vägar: Undersökning med PMS objekt" med Max Holmgren, examensarbete LTU


Max Holmgren presenterar sitt examensarbete i vilket han undersökt om man utifrån överbyggnadsprovtagningar går att komma fram till ett fiktivt djup till terrassytan för dimensionering av obyggda vägar i programmet PMS-objekt. Examensarbetet skrevs på LTU och är efterfrågat av Trafikverket som en del i arbetet med ERAPave.


SVTF Webinarie#21 , 5 September 12:05

"Rustbädd" med Robert Karlsson, Trafikverket & Per Gunnvard, LTU


SVTF Webinarie#20 , 3 Juni 12:05 (presentation)

"Riksförbundet Enskilda Vägar (REV) och hur de jobbar med vägteknik" med Bengt Johansson, väg- & trafikingenjör på REV


Bengt Johansson ger en inblick i hur Riksförbundet Enskilda Vägar (REV) jobbar med vägteknik. REV är en opolitisk organisation för de enskilda väghållarna i Sverige. Idag består organisationen av drygt 13.400 medlemsföreningar.


SVTF Webinarie#19 , 20 Maj 12:05 (presentation)

Tungtransporter på allmänna vägar, hur kan man tänka vägtekniskt? med Tobias Edberg från SWECO.


Tobias Edberg berättar om transporten till Tovåsen av en transformator med ett 750 ton tungt och nära 100 meter långt ekipage. Vilka vägtekniska aspekter bör tas i beaktan, och hur samordnar vi med andra teknikområden? Hur kan man på ett effektivt sätt kartlägga långa transportvägar ur ett strukturellt kapacitetsmässigt perspektiv?


SVTF Webinarie#18, 7 Februari 12:05

"Enskilda vägar för skogsbrukets transporter" med Dan Lindström från Skogforsk.


Dan Lindström berättar om den, av Skogsstyrelsen, nypublicerade rapporten Nulägesbeskrivning av enskilda vägar med inriktning på skogsbrukets transporter (rapport 2023/18) som Skogforsk har varit engagerade i, samt Anvisningar för projektering och byggande av skogsbilvägar klass 3 och 4.


SVTF Webinarie#17, 17 Januari 12:05 (presentation)

"En inblick i AMA Anläggning 2023" med Kenneth Lind och Klas Hermelin från Trafikverket
2023


SVTF Webinarie#16, 6 December 12:05

"Klimatkalkyl" med Emma Viklund från Trafikverket


Klimatkalkyl ur ett projektledarperspektiv: Varför vi handlar upp klimatkalkyler och vad de kan ge för effekt i projekt.


SVTF Webinarie#15, 8 November 12:05

"Insamling och analys av strukturell vägdata på nationell nivå i Norge" med Per-Otto Aursand från Statens Vegvesen


Per-Otto Aursand berättar om deras treåriga projekt att samla in strukturell data på hela norska vägnätet med hjälp av Raptor och GPR, samt de insatser som hitintills gjorts för att samanalysera denna data med traditionell vägytemätning.


SVTF Webinarie#14, 11 Oktober 12:05

Pavement reinforcements and the possibilities to model the effect med Julius Nielsen.


Julius Nielsen has recently defended his PhD on the topic “Modelling and Analysis of Pavements with Asphalt Reinforcement”.
In this webinar he will give us a short overview of different techniques for asphalt reinforcement along with the possibilities and difficulties of modelling the effect of them.


SVTF Webinarie#13, 5 September 12:05

Första tillfället kommer att avhandla ”Årets innovation 2022 (SBUF) - Implementering av seismiska ytvågsmätningar”,


De följande är fortfarande under planering men möjliga ämnen som diskuteras är till exempel: Nätarmering av asfalt, Geoceller och terrasförstärkning, Elvägar och Masshantering - rapportering jobb gjorda i Väst. Men här vill vi gärna ha input från er medlemmar! Vad vill ni höra presentationer om, eller sitter du kanske själv på något intressant att förmedla? Tveka inte att höra av er till någon i styrelsen med tankar!SVTF Webinarie#12,  3 Maj 12:05 (Video)

Val av beläggningar samt kravställning av Nicklas Malmkvist från AFRY

Det finns mycket teorier, tankar och erfarenheter kring detta samt en del kravdokument att uppfylla.SVTF Webinarie#11,  31 Mars 12:05

Fältundersökningar på flygplatser av Martin Wiström & Sven Agardh från Ramboll

Undersökningsmetodik och beräkningar på data från flygplatser skiljer sig i vissa hänseenden från våra vanliga vägapplikationer och i detta webinariet kommer vi att göra en snabb resa genom flygets förunderliga värld.SVTF Webinarie#10,  1 Mars 12:05

Transporter och vindkraft av Erik Maksimainen från TrafikverketSVTF Webinarie#9,  8 Februari 12:05

Bärighetskrav i totalentreprenader (exjobb) av bl a Daniel Rittsten från Ramboll.
2022SVTF Webinarie#4,  2 Februari 12:05

Drönare – Exempel på praktiska tillämpningar i TRV-projekt   Andreas Nordöst

Drönare används mer och mer i Trafikverkets projekt. Andreas Nordöst, till vardags specialist på vägutformning på TRV visar exempel på drönarens möjligheter och några konkreta tillämpningar från olika projekt.SVTF Webinarie#5,   2 Mars 12:05

Vad händer i ett väglaboratorium, och vilka metoder är det vi använder? SVTF Webinarie#6,   31 Mars 12:05

EraPave, ett framtida dimensioneringsverktyg 

OBS! Startar efter årsmötet!SVTF Webinarie#7,   4 Maj 12:05

Flygfält och dess skillnader och utmaningarSVTF Webinarie#8, 7 Dec 12:05

Vad är en Vägtekniker2021


SVTF Webinarie#1,   19 Oktober 12:00

Historisk vägdata som verktyg för livslängdsberäkning och budgetering   Kristin Eklöf


Kristin ger oss en sammanfattning av det arbete hon gjort med att analysera beräknade livslängder för beläggningar baserat på olika tillgängliga data, och hur detta kan användas för till exempel budgetering och andra analyser.SVTF Webinarie#2,   3 November 12:00

Elvägar i Sverige, var står vi idag?   Roger Ullström


Det pågår flera olika initiativ inom elvägsområdet i Sverige just nu, och Roger Ullström ger oss en överblick på vad som är aktuellt och hur Trafikverket tänker sig framtiden inom området.
SVTF Webinarie#3,   1 December 12:00

Breddningshandboken, användande och pågående revidering   Carl-Gösta Enocksson


Trafikverkets handbok för breddningar av befintlig väg har nu varit skarp i verksamheten att par år, och Carl-Gösta ger oss en uppdatering på hur den har använts och en översikt av de pågående revideringarna som ska vara klara till årsskiftet.